Prevádzkovateľ WWW stránok vyhlasuje, že tieto stránky sa snažia o maximálnu prístupnosť obsahu aj všetkých svojich funkčností pre všetkých Užívateľov internetu. Obsahová stránka prezentácie je vytvorená HTML 5 Transitional, vizuálna stránka prezentácie využitím CSS. Tento web je spravovaný spoločnosťou VH Trade s.r.o., so sídlom Mudroňová 31, 040 01 Košice (ďalej len „Správca webu“). Pokiaľ majú Užívatelia otázky týkajúce sa tejto stránky alebo technických problémov, je možné kontaktovať Správcu webu e-mailom na adrese dzurus.peter@gmail.com.