Obchodné meno:

VH TRADE, s.r.o. Košice

Sídlo:

Mudroňová 31, 040 01 Košice

IČO:

31 729 002

DIČ:

2020 493 981

IČ DPH:

SK2020 493 981

Deň vzniku:

14.06.1996

Bankové spojenie

    • tatrabanka
    • 2628716345/1100

    • csob
    • 284420583/7500